• De activiteiten van Wielervereniging Rouleurs Ulvenhout staan alleen open voor leden. Gastrijders mogen na aanmelding bij het bestuur slechts één keer aan een toertocht deelnemen ter kennismaking.
  • Wielervereniging Rouleurs Ulvenhout is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie, zodat alle leden een NTFU lidmaatschap hebben en van de hieruit voortvloeiende rechten gebruik kunnen maken.
  • Bij het deelnemen aan toertochten is clubkleding verplicht. Bij het deelnemen aan het zondagse rondje wordt het dragen van clubkleding  zeer op prijs gesteld. Tijdens alle clubactiviteiten is het dragen van een valhelm verplicht.
  • Ieder lid is verzekerd volgens de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de combinatieverzekering die de NTFU voor ToerFietsKaart-houders heeft afgesloten bij Meijers Assurantiën te Amsterdam. Deze verzekering omvat onder meer een Algemene Aansprakelijkheidsverzekering, Fietsverzekering, Ongevallenverzekering, Reisverzekering buitenland en Stallingsverzekering.
  • Zie verder hetgeen onder afspraken en veiligheid (zie Informatie op home pagina) is opgenomen.